banner_spyd_logo_1
Stacks Image 2528

Voss er ikkje som alle andre. Det er ikkje me heller.

Eit uproporsjonalt antal OL-medaljar, gründerbedrifter og merkevarer i høve folketalet kjem frå Voss. Statistisk sett er det usannsynlege ganske sannsynleg her. Me starta eit lydfirma med to høgttalarar og ein råten varebil som var brukt til hestetransport. Mange meinte det var galskap å tru at dette gjekk an å leva av, og nokon av dei trur det nok framleis. Hestebilen vår måtte reparerast mellom kvar jobb. Konkurrentane våre har kanskje to hundre ansatte, men dei har ikkje ein sjef med landbruksmekanisk fagbrev.

Idag er Voss Lyd eit solid namn i bransjen. Me leverer profesjonelle tekniske produksjonar over heile vestlandet og har fagleg tyngd og breidd som andre små leverandørar misunner oss. Me har eit dedikert og engasjert team som stadig flyttar grensene for kva ein liten leverandør som oss kan få til.

Stacks Image 2579

Din visjon. Våre løysingar.

I løpet av eit år leverer me omlag 200 store og små produksjonar. Me dekker eit enormt spenn av ulike prosjekt - frå små taleanlegg og kulturskulekonsertar til store sportsarrangement, kick-offs, konferansar og heile festivalar med mange tusen besøkande.

I ei bygd full av galningar så vert det sjølvsagt eindel galskap. Me har bygd om heile bilverkstader til eksklusive festlokale, me har produsert nattkonsertar på fjelltoppar i snjoen, på hustak, i skogen, på tvers av ei raftingelv og på flåtar på vatn. Me har frakta utstyr med allslags farkostar - trakkemaskiner, traktor, helikopter, robåt og tilogmed kløvhest for å komma fram til nærast uframkomelege stader. Alt saman gjort med tryggleiken godt ivareteken sjølvsagt.

Hjå oss er ingen idear for ville - velkomen til oss!