Image
Image
Om våre installasjonar

Me er ein liten men kvalitetsorientert leverandør. Me er lokalt forankra, og meir fleksible og tilgjengelege enn dei største aktørane.

For deg som kunde betyr dette kort responstid, god support og konkurransedyktige prisar.

Me leverer komplette installasjonar til alle formål - ute som inne. Idrettshallar, fotballbanar, restaurantar, kjøpesenter, skular, kyrkjer, pubar med meir.

Image
Kva treng du?

Det heile startar med at du tek kontakt, og at me møtast for ei synfaring.

Image
Akustikk

Ut i frå mål og observasjonar på synfaring lagar me ein akustikkmodell. Der testar me ulike høgttalarløysingar virtuelt, og kjem fram til den beste modellen for ditt prosjekt.

Image
Val av løysing

Vår prosjektleiar losar deg gjennom dei ulike variablane og finn fram til ei teknisk god løysing som passar budsjettet ditt.

Image
Montering

Me koordinerer med andre handverkarar og monterer til avtalt tid.

Image
Verifisering

Det ferdig monterte anlegget vert målt og samanlikna med den virtuelle modellen. Etter kalibrering set me systemet i drift.

Image
Overlevering

Når alt er ferdigstilt får du opplæring i bruk og dokumentasjon levert.

Image
Kundestøtte

Våre installasjonar er svært driftssikre. Skulle du likevel ha bruk for hjelp så er me aldri langt unna. Me tilbyr også serviceavtalar med ekstra hurtig responstid og driftsgaranti.

Image
Leverandørar

Me har solide leverandørforhold og gode garantiavtalar i ryggen. Det sikrar hurtig tilgang på reservedeler og gode prisar for deg. Våre ansatte innehar alle sertifiseringar, og kursast jamnleg på alle fagfelt.

Image
Meir enn berre lyd

Me leverer også lys-, video- og scenetekniske installasjonar, anten direkte eller via våre dyktige underleverandørar for meir komplekse prosjekt.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image