Image
Store opplevingar

Vår jobb er å gjera små opplevingar større. Med gode tekniske produksjonar legg me alt til rette for at publikum og gjester får den magien dei fortener.

Image
Riktig verkt√ły

Ingen arrangement er like. Me skreddarsyr og tilpassar kvar einaste produksjon slik at du får den best mogelege tekniske løysinga for ditt arrangement.

Image
Gode folk

Våre teknikarar er den viktigaste ressursen me har. Me har dyktige folk på laget med både breidd og spisskompetanse på våre fagfelt.

Image
Ryddig

Som arrangør treng du ein partner som er trygg, tilgjengeleg og profesjonell. Me koordinerer alle dei tekniske aspekta og syt for at alt går på skinner. Etter 20 år i drift har me enno ikkje avlyst ein einaste gong.